Bin Aydan Hayırlı Saatler: Kadir Gecesi

* İdris Kaya

Kadir gecesi kandiller arasında istisnai bir değere sahiptir. Hakkında hususi sure inen tek gecedir. Aslında meşhur üç ayların ikisi ramazana, ramazan ayı ise Kadir gecesi için ibadete ön hazırlıktır. Böyle bir gece sadece ümmeti Muhammed’e nasib olmuştur.

Kadir Gecesi Nedir?

Kuran-ı Kerim’in kendisinde nazil olduğu, bir defada levh-i mahfuz denen yerden dünya semasına indiği gecedir. Kur’an-ı Kerim daha sonra buradan 23 yıl zarfında peyderpey Peygamber Efendimize vahyedilmiştir. Yüce Kitabımız bu geceyi şöyle anlatır: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her emir (iş, durum, hüküm ve takdir) ile inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 1-5)

Kadir Gecesinin Önemi ve Hikmeti

Önceki ümmetler uzun ömür yaşarlarmış. Dolayısıyla ibadetlerinin bizden fazla olması söz konusu iken buna karşılık rahmet peygamberinin ümmeti olan bizlere bu gece nasip olmuştur. Buna işaret eden bir hadisi şerifte aleyhissalatu vesellem Efendimiz önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiğini belirtir. (el-Muvatta, i’tikaf, 6)

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azatlık ayı olan bir ayda böylesi müstesna bir gecenin önemine Efendimiz şu hadisiyle dikkatleri çekiyor: “Faziletine inanarak ve karşılığı Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, iman, 25) Başka bir hadiste şöyle buyurmuşlardır: “Kim Kadir gecesinin fırsatından mahrum kalırsa, bütün bir hayırdan mahrum kalmış demektir.” (İbni Mace)

Hz. Peygamberimiz Bu Geceyi Nasıl İhya Ederdi?

Leyle-i Kadr’in ramazanın son on gününün tam olarak hangisine denk geldiği konusunda ihtilaf vardır. Fakat bu ayın son on gününde ve on günün tek gecelerinde olduğunda ittifak vardır. Annemiz Hz. Aişe, Hz. Peygamberin “Kadir gecesini ramazanın son on günündeki gecelerde arayın” buyurduğunu aktarır. (Buhari, leyletü’l-kadr, 3) Özellikle ramazanın 21. 23. 25. 27. ve 29. gecesi gibi tekli gecelerinde aranması gerektiği şu hadisle sabittir: “Bu gecenin tam vaktini önceleri biliyordum. Fakat sonradan bana unutturuldu. Siz onu on günün tekli gecelerinde arayın.” (Buhari ve Müslim) Buna karşılık sahabeden itibaren Kadir gecesinin ramazanın 27. gecesi olduğunu söyleyenler vardır ki ülkemizde de böyle bilinmektedir.

Bu mübarek gecenin son on günde olmasının hikmeti, Allah bilir ya, ümmetin ibadete sımsıkı sarılmasıdır. Zaten son on günde itikâf vardır, bu da onun için bir göstergedir.

Hz. Peygamberin normal zamanlarda nasıl ibadete sarıldığını Hz. Aişe annemizden biliyoruz. Şöyle der annemiz: “O sabahlara kadar, ayakları şişip patlayacakmışçasına namaz kılardı. Ona “neden kendini bu kadar yoruyorsun? Senin gelmiş geçmiş bütün günahların affolundu,” dediğimde; “Rabbime sevimli bir kul olmayayım mı?” derdi. (Buhari ve Müslim)

Peki Hazreti Peygamber leyle-i Kadr’de ne yapardı? Son on günü itikâfa ayrılır, kendini ibadete adardı. Annemiz der ki: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Allah Rasülü geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete koyulur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhari, leylet’ül-kadr, 5; Müslim, itikâf, 7)  Yine annemizden Efendimizin leyle-i Kadr’i içinde barındıran son on günü nasıl ihya ettiğine dair bir rivayet nakledilmiştir: “O ramazanda diğer aylardan daha fazla ibadet ederdi. Ramazanın son on gününde ise ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.” (Müslim, itikâf, 8; Tirmizi, savm, 72)

Kadir Gecesi Duası

Leyle-i Kadr hakkında Aişe annemiz, Efendimize “Ey Allah’ın Rasülü, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, nasıl dua edeyim?” diye sorar. Efendimiz şöyle dua etmesini ister: “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” (Allahümme! İnneke afüvvün, tuhibbül afve. Fa’fü annî!) (Tirmizi, Deavât, 84)

Ayrıca Osmanlı döneminden uygulana gelen ve Kadir Namazı olarak adlandırılan tesbih namazı, bugün halen Kadir gecelerimizde camilerde kılınmaktadır.

Leyle-i Kadr’i bir nimet bilip dopdolu geçirmek ümidiyle… Geceniz mübarek olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir