Prof. Ramazan Biçer’in Listesi

Prof. Ramazan Biçer Kelam İlminde Bu Kitapları Tavsiye Ediyor

Kayseri’de doğan Ramazan Biçer hoca, Lisans öğretimini Erciyes Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmasını Marmara Üniversitesi’nde yaptı. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretime devam ediyor. Kelam temel alanı yanında, Din Sosyolojisi ve Küreselleşme, Din Felsefesi, Dini İstismar Eden Terör Hareketleri, Yeni Çağ Dini Akımlar, Türk Kültürü ve Türk dünyası yanında Balkanlar, İslam Coğrafyası İnanç ve Mezhep hareketleriyle ilgili, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunuyor. Hocamız İlim okurları ve kelam-akaid öğrencileri için üç aşamada dokuz kitaplık bir okuma listesi hazırladı.


İlk Seviye

  1. Ramazan BİÇER, Akıl ve İrade Kapısı: İmam Matüridi. Erdem Yayınları.
  2. Saim KILAVUZ, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelama Giriş. Ensar Neşriyat.
  3. Bekir TOPALOĞLU, İlyas ÇELEBİ, Y. Şevki YAVUZ, İslâm’da İnanç Esasları. Çamlıca Yayınları.

Orta Seviye

  1. Ferit USLU, Felsefî Açıdan İmanı Temellendirme. Ankara Okulu Yayınları
  2. İmam GAZZALİ, Munkız mine’d-dalal. (Türkçe ve Arapça metin)
  3. Nureddin SABUNİ, el-Kifaye fi’l-hidaye. nşr. Muhammed Aruçi. Daru İbn Hazm/ Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM).

İleri Seviye

  1. Şemseddin SEMERKANDİ, es-Sahaifü’l-İlahiyye. trc. Ramazan Biçer. TÜBA Yayınları.
  2. Toshihiko IZUTSU, Kur’an’da Allah ve İnsan. trc. Süleyman Ateş. Yeni Ufuklar Neşriyat.
  3. Kadî ABDÜLCEBBAR, Şerhü’l-Usuli’l-hamse. nşr. Abdülkerim Osman. Mektebetu Vehbe.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir