Prof. Ömer Çelik’in Listesi

Prof. Ömer Çelik Tefsir İlminde Bu Kitapları Tavsiye Ediyor

Ömer Çelik hocamız 1966 Artvin-Yusufeli doğumlu. MÜ İlâhiyat Fakültesi’ndeki görevine 1991 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 2002 yılında doçent oldu. 2003-2006 yılları arasında Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. 2007 yılında profesörlüğe yükseltildi. Eserlerinden bazıları: Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası (Murat Sülün ile birlikte), Üsve-i Hasene, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur’an’da İnsan, Kur’an’dan Teknolojik Yansımalar, Tefsir Usulü ve Tarihi’dir. Hocamızın dergi okurlarımız için hazırladığı üç kademeli ön dört kitaplık okuma listesini sunuyoruz.


Başlangıç Seviyesi

 1. Kuran İlimleri ve Kuran-ı Kerim Tarihi, Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN, Dergah Yayınları
 2. Kuran’a Giriş, Doç. Dr. Mehmet PAÇACI, İSAM Yayınları
 3. Et-Tıbyan fi Ulumi’l Kuran (التبيان في علوم القرآن ( Muhammed ali es-SABUNİ, Daru’l Alemiyye, İskenderiye
 4. Tefsirli Kur’an Meali, Hasan Basri ÇANTAY, Risale Yayınları

Orta Seviye

 1. Tefsir Usulü, Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ, İFAV Yayınları
 2. Tefsir Tarihi, Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ, İFAV Yayınları
 3. Kuran’ın Bütünlüğü Üzerine, Prof. Dr. Halis ALBAYRAK, Şule Yayınları
 4. Mebahis fi Ulumi’l Kuran ( المباحث في علوم القرآن) Menna el-KATTAN, Daru’r Risaletu’l Alemiyye, Beyrut
 5. Fatiha’dan Nas’a Esbab-ı Nüzul (2 cilt) Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER, Çağrı Yayınları

İleri Seviye

 1. Tefsir Tarihi, Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU, Fecr Yayınları
 2. En Mühim Mesaj Kur’an, Prof. Dr. Abdullah DRAZ, Yeni Akademi Yayınları
 3. Menahilu’l İrfan fi Ulumi’l Kuran (مناهل العرفان في علوم القرآن ) Muhammed Abdulazim ez-ZÜRKANİ, Mektebü’l Asriyye, Beyrut
 4. Günümüz Tefsir Problemleri, Prof. Dr. M. Said ŞİMŞEK, Kitap Dünyası
 5. Hakk’ın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri (5 cilt) Prof. Dr. Ömer ÇELİK, Erkam Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir