Prof. Hanefi Palabıyık’ın Listesi

1963 Erzurum doğumlu olan Muhammed M. Hanefi Palabıyık hoca, halen 2004’de doçent, 2009’da profesörlük unvanını aldığı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyeliğine devam ediyor. Tarihçilik, Tarih Felsefesi, İslam Tarihi ve Ortaçağ Türk Tarihi alanlarında ihtisas sahibi olan Hanefi hocamızdan İslam tarihine dair giriş, orta ve ileri seviyeye dair toplamda 9 kitap önerisi rica ettik. Hocamız daha büyük zahmete girerek İslam tarihinin çeşitli dönemlerine dair 23 kitaplık listeyle bize yanıt verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.


Genel İslam Tarihi

İslam Tarihi ve Medeniyeti – 15 cilt: Komisyon, Siyer Yayınları

İslam Tarihi – 5 cilt: Adem Apak, Ensar Yayınları

Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi – 2 cilt: Philip Hitti, Marmara İlahiyat Vakfı Yayınları

Sosyal, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi – 14 cilt: Hasan İbrahim Hasan vd., Kayıhan Yayınları

İslam Tarihi 1: Adnan Demircan, Bilay Yayınları

İslam Tarihi 2: Adnan Demircan – Mehmet Azimli, Bilay Yayınları

Bu kitapların her birinin bölümleri veya ciltleri okunabilir. Bu eserlerin ve alttakilerin kaynakçaları zengin ve verimlidir.

Siyer

İslam Peygamberi – 2 cilt: Muhammed Hamidullah, İrfan Yayınları (Tek cilt-Beyan Yayınları)

Siyer: Adnan Demircan, Beyan Yayınları

Siyeri Farklı Okumak: Mehmet Azimli, Ankara Okulu Yayınları

Son Peygamber Hz. Muhammed (sas)’in Hayatı: Kasım Şulul, Siyer Yayınları

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı: İbrahim Sarıçam, DİB Yayınları

Dört Halife

İslam Tarihi 2- (Hulefa-yı Raşidin Dönemi): Adem Apak, Ensar Yayınları

Hulefa-yı Raşidin Devri: Mustafa Fayda, Kubbealtı Yayınları

Raşid Halifeler: Adnan Demircan, Beyan Yayınları

Emeviler

Emeviler – İrfan Aycan – İbrahim Sarıçam, Diyanet Vakfı Yayınları

Emeviler – İsmail Yiğit, Diyanet Vakfı Yayınları

İslam Tarihi 3- (Emeviler Dönemi): Adem Apak, Ensar Yayınları

Abbasiler

Abbasiler – Nahide Bozkurt, Diyanet Vakfı Yayınları

İslam Tarihi 4- (Abbasiler Dönemi): Adem Apak, Ensar Yayınları

Endülüs Tarihi

Endülüs Müslümanları – Mehmet Özdemir, Diyanet Vakfı Yayınları

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi 10 cilt: İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Enver Ziya Karal, TTK Yayınları

Osmanlı Tarihi 10 cilt: Yılmaz Öztuna, Ötüken Yayınları

Osmanlı Tarihi 7 cilt: Ziya Nur Aksun, Ötüken Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir