Prof. Dr. Abdulhamit SİNANOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Eş’arî ve Mâtüridî açılım, Hadis ve Rivayet Ehli’nin Sünnet’i ve sünnîliği tekelleştirme; lafza takılıp...