Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Zülcenahayn olmak isteyen öğrencileri medreseler şehrine bekliyoruz”

İhsan Tekin // İlahiyatlarla Türkiye

Merhaba, bu sayı “İlahiyatlarla Türkiye” köşemizde Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yer veriyoruz. Birkaç yıl önce kurulan ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz, bu süre içerisinde oldukça hızlı yol kat etti. Bugün Türkiye’de hatırı sayılır bir seviyeye ulaştı. Elde etmiş olduğu bu başarının arkasında Siirt’in bir medrese şehri olmasının yattığını söylersek sanırım yanılmış olmayız. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri kıymetli hocalarımız ile baş başa bırakalım. İlk sorumuzu Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ECE’ye sorduk.

Siirt İlahiyat Dekan Yardımcısı, Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman ECE

Siirt İlahiyat Fakültesinin kısa bir tarihçesini dinleyebilir miyiz sizden? Ne zaman açıldı ve faaliyet hayatına başladı?

2011 yılının 12. ayının 16’sında kuruldu. 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde ise 203 öğrenci ile eğitime başladı.

Peki, hocam fakültenizi diğerlerinden ayıran bir özelliği var mıdır?

Bir kere fakültenin Siirt’te olması çok önemli. Çünkü burada medrese eğitimi oldukça yaygın. Öğrenci hem medrese hem de ilahiyat okuyabilme fırsatının yakalıyor bu şekilde. Hocalarımızın da çoğu zaten çift kulvarda eğitim veren eğitimcilerdir. Hem medresede hem de ilahiyatta ders veriyorlar. Zaten fakültemiz çoğu zaman bu amaçla tercih ediliyor.

Civar illerden gelen öğrenci sayısı nedir? Burada okuyan öğrencilerin çoğunluğu Siirt’ten midir?  

Civar illerden bizi tercih eden çok fazla. Mesela Batman hemen şurası. Ama tercih edilmiyor. Öğrenci bizim okulumuza geliyor. Diyarbakır da aynı şekilde. Çünkü biz çok kısa bir sürede eğitimde büyük bir başarı elde ettik. Şu an Türkiye’de ortalama bir seviyedeyiz daha yeni olmamıza rağmen. Hatta ilk ona girmek gibi de bir hedefimiz var. İnşallah kısa zamanda buna ulaşacağımızı düşüyorum. Çünkü eğitim kadromuzda bir eksikliğimiz yok. Tüm alanlarda hocalarımız var. Bu bakımdan akademik kadromuz kaliteli sayılabilir.

Şehir dışından gelen öğrencilerin konaklama, pansiyon ve yurt durumu nasıldır? Neticede fakülte şehir dışında. Bu sebeple aynı soruyu şehir içinden gelen öğrenciler için de sorabiliriz sanıyorum?

Bunda da bir problem söz konusu değil. Özel ve devlet yurtları var. Kampüsün içinde de kız ve erkek öğrenci yurtları var. Sürekli şehir içine giden otobüsler de var tabii. Büyük bir problem yok öğrenci için. Bir de Siirt güvenli bir ortam. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevresinde gerçekleşen terör vs. olaylarından etkilenmiyor. Merkezi elbette. Dolayısıyla buraya gelenler alıştıktan sonra dönmek istemiyorlar. Buranın insanları sıcak. Saygı ve sevgi var.

Okulun başarılı öğrencilere sunduğu fırsatlar nelerdir? Ya da başarılı öğrenciler için böyle bir şey söz konusu mudur?

Evet. İlahiyat Eğitim ve Kültür Vakfı adı altında çalışan bir vakfımız var. Bu vakıf başarılı öğrencilerimize burs veriyor. Özel eğitim fırsatı sunuyor. Diğer ilahiyat yahut medrese hocalarından ders almalarına yardımcı oluyor. Yani kendilerini daha fazla ve daha çabuk geliştirebilmeleri için onlara imkânlar ve fırsatlar sunuyor.

Evet, bundan sonraki üç önemli noktayı Tefsir Anabilim Dalı Arş. Gör. Muhammed Şerif KAHRAMAN’dan dinleyelim.

Siirt İlahiyat Tefsir Anabilim Dalı Arş. Gör. Muhammed Şerif KAHRAMAN

Fakültenizde tefsir dersleri nasıl işleniyor. Hangi kitaplar okutuluyor? Diğer fakültelere nazaran farklı bir aktivite yapılıyor mu?

Mesela Türkiye Diyanet Vakfı’nın burslu öğrencileri var. Okul dışından onlara haftalık tefsir ve tefsir usulü dersleri veriyoruz. Yine buradaki tefsir hocalarımızın Siirt merkezde gerçekleştirdiği tefsir sohbetleri var farklı olarak. Okulumuzda tefsir usulü derslerinde Muhsin Demirci hocanın Tefsir Usulü adlı eseri takip ediliyor. Bunun haricinde metin olarak et-Tefsiru’l-Müyesser adlı eser okunuyor. Zaten tefsir dersleri birinci ve ikinci sınıflara veriliyor. Üç ve dörtte tefsir görülmüyor. Ama müfredat değişikliği olacak. Üç ve dördüncü sınıflara da koyulacak tefsir. O zaman daha iyi metinler okutulabilir belki. Kuran’ın Ana Konuları veya Günümüz Tefsir Problemleri gibi seçmeli dersler de var. Orada farklı eserler de okutuluyor.

Okulunuzda yapılan tefsir çalışmaları sizce Türkiye’deki tefsir çalışmalarına bir şey katıyor mudur?

Bu mukayese için dışarıdan bakmak lazım tabii. Ama yenilerde bir hocamız doktora tezini verdi. Molla Halil Siirti’nin tefsirini çalıştı. Belki burada hocamız medrese ve ilahiyat arasındaki bağı yakalamış olabilir. Bu bakımdan mesela Siirti’nin eseri akademik dünyada tanınmayan bir eser. Hatta medreselerde de okutulmayan bir eser. Ve bu bir tahkik çalışmasıydı. Dediğiniz gibi belki bu eserin tahkik edilmesi ve bir tez olarak sunulması Türkiye tefsir çalışmalarına bir katkı sağlamış olabilir. Okulumuzdan çıkmış bir çalışma olarak tabii.

Siirt İlahiyatı bir öğrenci neden tercih etsin?

Medrese denince ilk akla gelen yer Siirt’tir. Zülcenahayn olmak isteyen yani hem medrese hem de ilahiyat eğitimi almak isteyen biri burayı tercih etmeli. Bu sebeple de Siirt ilk sırada olmalı. Ama şunu da kaçırmamak lazım: Buradaki medreseler, ilahiyat öğrencilerine yönelik ne tür çalışmalar yapıyor? Bunu da bir araştırmak lazım bence. Buradaki hocalar da zaten medrese kökenli. Gayret eden öğrenci ders dışı aktivitelerle buradaki hocalardan faydalanarak medrese eğitimi alabilir. Elbette bunlar öğrencinin gayretine bağlı.

Sözün bundan sonrasında Hadis Anabilim Dalı Arş. Gör. Muhammed YOLTAY hocamızı dinliyoruz.

Siirt İlahiyat Hadis Anabilim Dalı Arş. Gör. Muhammed YOLTAY

Fakültenizde hadis dersleri nasıl işleniyor? Hangi kitaplar takip ediliyor? Hadis usulü ve tarihine dair dersler yapılıyor mu?

Burada üç tane hocamız var. Bu üç hocanın üzerinde birleştiği bir hadis usulü kitabı söz konusu değil. Ama bildiğim kadarıyla Ahmet Yücel’in Hadis Usulü ve Hadis Tarihi kitapları okutuluyor. Bunun haricinde Min Künuzü’s-Sünne diye bir eser var. Metin olarak bu okutuluyor. Hadis dersleri üçe kadar zorunlu burada. Üçten sonra seçmeli. Günümüz Hadis Problemleri başlığı altında.

Türkiye’deki hadis çalışmalarına katkı sağladığını düşündüğünüz bir çalışma var mı okulunuzda?

Bunu söylemek için biraz erken. Okulumuz kurucu bir okul aslında. Yani ilk mezunlarımızı geçen sene verdik. Dolayısıyla böyle bir katkıdan bahsetmek şu an mümkün değil gibi gözüküyor.

Öğrenciler sizce neden Siirt İlahiyatı tercih etsinler?

Benim haddim değil, ama Arapça metin kitaplarını okuyup anlamayı genelde medresede klasik eğitim almış hocalar daha iyi yapabiliyor. Öğrenci burayı tercih ederse medrese eğitimi alabilme imkânı çok yüksek. Haliyle kadim klasik metinleri okuyup anlayabilmek namına Siirt, öğrenci için bir fırsattır. Siirt’e benzeyen başka yerler var mıdır? Elbette. Ama ben bilmiyorum.

Hocaların gözünden Siirt İlahiyat Fakültesini dinledik. Peki öğrenciler burayı nasıl görüyor? Bunun için 3. Sınıf Öğrencisi Ömer Faruk YILDIRIM kısa sorularımızı cevapladı.

Siirt İlahiyat 3. Sınıf Öğrencisi Ömer Faruk YILDIRIM

Okulundan memnun musun?

Hocalarımızdan ve okulun ortamından gayet memnunum. Şikâyet edilecek bir şey yok yani.

Okulunu sence diğer ilahiyat fakültelerinden ayıran bir özelliği var mı?

Şehir açısından burada medreseler var. İkisini beraber yürütebilirsin. Böyle bir avantaj var. Burada geçim kolay. İstanbul’a kıyasla daha az parayla burada yaşayabilirsin. Okul açısından ise diğer fakültelere göre biraz eksikleri olabilir. Derslerde kullanılan materyallerin azlığı yahut hocaların unvanlarının düşüklüğü gibi…

Okulumda şunlar da olsa iyi olur dediğin neler var?

Hocalarımızın daha deneyimli ve tecrübeli olmalarını isterdim. Öğrencilerle daha sıkı bir ilişki içerisinde olmasını isterdim. Tabii sıcak hocalar yok değil, ama bazıları da var ki aşırı soğuk.

Düşün ki şu an burada fakültenden bir görevli var ve senin istediğini yerine getirebilecek kadar yetkili, bu kişiden ne istersin?

Derslerin amfide işlenmesini isterdim. Ya da akıllı tahta… Kısaca daha iyi materyaller…

Okulunda farklı ve senin de ilgini celbeden aktiviteler var mı?

Oluyor. Konferanslar, sempozyumlar mesela. Geçen sene uluslararası bir sempozyum oldu. Irak, Fas, Cezayir’den hocalar geldi. Bunun haricinde öğrenci gruplarının yaptığı faaliyetler var. Köylere kitap yardımı gibi. Bunlar da güzel şeyler. Sportif aktivite hiç yok ama. Yılda bir kere yapılan futbol turnuvası var, sadece başka da yok.

Başka bir şehirden gelen öğrenci burada nasıl yaşayabilir? Var mı burada okumak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler?

Burada ev kiraları yüksek değil. 600-700 lira aralığında bulunabilir. Yurtlar var. Mesela İlim Yayma’nın yurtları. Dışarıdan gelen bir öğrenci burada hiçbir sıkıntı yaşamaz. Özellikle Batı’dan gelen bir öğrenci için diyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir