Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Sümeyye Onuk Demirci, Temmuz 2019 tarihinde “Fukaha-i Seb’a ve İslam Hukuk Tarihindeki Yeri” başlıklı teziyle doktor...