İlim Dergisi 37. Sayı Kısa Soruşturması  Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı İstanbul’daki Dârülfunûn İlâhiyat Fakültesi’ni saymazsak bugünlerde 70. yılını kutlayacak olan Ankara Üniversitesi...

İlim Dergisi 5. Sayı Kısa Soruşturması Temmuz-Ağustos 2013 Prof. Dr. Hüseyin ESEN Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İctihad ehliyeti, müctehidin taşıması gereken özelliklerdir. İctihad ehliyetine sahip olabilmek...