Adem Özçelik
15 yazı

* Kurgu ve Tercüme: Adem Özçelik Dr. Bin İsa Bâtâhir,  بن عيسى باطاهر  Cezayir doğumlu (1961) bir Arap dili araştırmacısı. Ürdün, Katar ve Yemen’de aldığı akademik eğitimin...

Söyleşi: Adem Özçelik  Kitabınızın hikâyesiyle başlayalım. Rivayetten Râviye adlı kitabı yazma fikri nasıl doğdu? Cevap: Öncelikle kitap etrafında böyle bir söyleşi yapma fikrinizden dolayı sizlere teşekkür ederim....

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından Sümeyye Onuk Demirci, Temmuz 2019 tarihinde “Fukaha-i Seb’a ve İslam Hukuk Tarihindeki Yeri” başlıklı teziyle doktor...