Avatar
7 yazı

Hanefi Mezhebinde Kurucu Metinlerden Sonraki Fıkıh Eserleri Hanefi mezhebi büyük imam Ebû Hanife (ö. 150)’nin öncülüğünde Züfer (ö. 158), Ebû Yûsuf (ö. 182) ve Muhammed b. Hasen...

1- “Ayların efendisi ramazandır.” Bu hadis-i şerif “Günlerin efendisi cuma, ayların efendisi ise ramazandır” ve “Ayların efendisi ramazan, en hürmetlisi ise zilhiccedir” şeklinde iki farklı hadisin bir...