• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
 • https://twitter.com/ilim_editor

Prof. Ömer Çelik'in Listesi

Prof. Ömer Çelik Tefsirde Bu Kitapları Tavsiye Ediyor
İlim Dergisi 35. sayı Nisan Mayıs 2019Ömer ÇELİK hocamız 1966 Artvin-Yusufeli doğumlu. MÜ İlâhiyat Fakültesi’ndeki görevine 1991 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 2002 yılında doçent oldu. 2003-2006 yılları arasında Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi’nde dekanlık görevinde bulundu. 2007 yılında profesörlüğe yükseltildi. Eserlerinden bazıları: Türkiye Kur’an Makaleleri Bibliyografyası (Murat Sülün ile birlikte), Üsve-i Hasene, Teşbih, Temsil ve Tasvirler Işığında Kur’an’da İnsan, Kur’an’dan Teknolojik Yansımalar, Tefsir Usulü ve Tarihi’dir. Hocamızın dergi okurlarımız için hazırladığı üç kademeli ön dört kitaplık okuma listesini sunuyoruz.  

Başlangıç Seviyesi


 1.    •  Kuran İlimleri ve Kuran-ı Kerim Tarihi, Prof. Dr. Abdurrahman ÇETİN, Dergah Yayınları
 2.    •  Kuran’a Giriş,  Doç. Dr. Mehmet PAÇACI, İSAM Yayınları
 3.    •  Et-Tıbyan fi Ulumi’l Kuran (التبيان في علوم القرآن) Muhammed ali es-SABUNİ,  Daru’l Alemiyye, İskenderiye
 4.    •  Tefsirli Kur’an Meali, Hasan Basri ÇANTAY, Risale Yayınları


Orta Seviye


 1.    •  Tefsir Usulü, Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ, İFAV Yayınları
 2.    •  Tefsir Tarihi, Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ, İFAV Yayınları
 3.    •  Kuran’ın Bütünlüğü Üzerine, Prof. Dr. Halis ALBAYRAK, Şule Yayınları
 4.    •  Mebahis fi Ulumi’l Kuran ( المباحث في علوم القرآن) Menna el-KATTAN, Daru’r Risaletu’l Alemiyye, Beyrut
 5.    •  Fatiha’dan Nas’a Esbab-ı Nüzul (2 cilt) Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER, Çağrı Yayınları

İleri Seviye


 1.    •  Tefsir Tarihi, Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU, Fecr Yayınları
 2.    •  En Mühim Mesaj Kur’an, Prof. Dr. Abdullah DRAZ, Yeni Akademi Yayınları
 3.    •  Menahilu’l İrfan fi Ulumi’l Kuran ( مناهل العرفان في علوم القرآن ) Muhammed Abdulazim ez-ZÜRKANİ, Mektebü’l Asriyye, Beyrut
 4.    •  Günümüz Tefsir Problemleri, Prof. Dr. M. Said ŞİMŞEK, Kitap Dünyası
 5.    •  Hakk’ın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri (5 cilt) Prof. Dr. Ömer ÇELİK, Erkam Yayınları