• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor

Prof. Hanefi Palabıyık'ın Listesi

Prof. Hanefi Palabıyık Hoca İslam Tarihinde Bunları Tavsiye Ediyor
İlim Dergisi 34. Sayı Şubat Mart 2019


  

1963 Erzurum doğumlu olan Muhammed M. Hanefi Palabıyık hoca, halen 2004’de doçent, 2009’da profesörlük unvanını aldığı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyeliğine devam ediyor. Tarihçilik, Tarih Felsefesi, İslam Tarihi ve Ortaçağ Türk Tarihi alanlarında ihtisas sahibi olan Hanefi hocamızdan İslam tarihine dair giriş, orta ve ileri seviyeye dair toplamda 9 kitap önerisi rica ettik. Hocamız daha büyük zahmete girerek İslam tarihinin çeşitli dönemlerine dair 23 kitaplık listeyle bize yanıt verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.


Genel İslam Tarihi


• İslam Tarihi ve Medeniyeti - 15 cilt: Komisyon, Siyer Yayınları

• İslam Tarihi - 5 cilt: Adem Apak, Ensar Yayınları

• Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi - 2 cilt: Philip Hitti, Marmara İlahiyat Vakfı Yayınları

• Sosyal, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi - 14 cilt: Hasan İbrahim Hasan vd., Kayıhan Yayınları

• İslam Tarihi 1: Adnan Demircan, Bilay Yayınları

• İslam Tarihi 2: Adnan Demircan - Mehmet Azimli, Bilay Yayınları

 

Bu kitapların her birinin bölümleri veya ciltleri okunabilir. Bu eserlerin ve alttakilerin kaynakçaları zengin ve verimlidir.

 


Siyer


• İslam Peygamberi - 2 cilt: Muhammed Hamidullah, İrfan Yayınları (Tek cilt-Beyan Yayınları)

• Siyer: Adnan Demircan, Beyan Yayınları

• Siyeri Farklı Okumak: Mehmet Azimli, Ankara Okulu Yayınları

• Son Peygamber Hz. Muhammed (sas)'in Hayatı: Kasım Şulul, Siyer Yayınları

• Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı: İbrahim Sarıçam, DİB Yayınları 


Dört Halife


İslam Tarihi 2- (Hulefa-yı Raşidin Dönemi): Adem Apak, Ensar Yayınları

Hulefa-yı Raşidin Devri: Mustafa Fayda, Kubbealtı Yayınları

Raşid Halifeler: Adnan Demircan, Beyan Yayınları 


Emeviler


• Emeviler - İrfan Aycan - İbrahim Sarıçam, Diyanet Vakfı Yayınları

• Emeviler - İsmail Yiğit, Diyanet Vakfı Yayınları

• İslam Tarihi 3- (Emeviler Dönemi): Adem Apak, Ensar Yayınları 


Abbasiler


• Abbasiler - Nahide Bozkurt, Diyanet Vakfı Yayınları

• İslam Tarihi 4- (Abbasiler Dönemi): Adem Apak, Ensar Yayınları 


Endülüs Tarihi


• Endülüs Müslümanları - Mehmet Özdemir, Diyanet Vakfı Yayınları 


Osmanlı Tarihi


• Osmanlı Tarihi 10 cilt: İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Enver Ziya Karal, TTK Yayınları

• Osmanlı Tarihi 10 cilt: Yılmaz Öztuna, Ötüken Yayınları

• Osmanlı Tarihi 7 cilt: Ziya Nur Aksun, Ötüken Yayınları