• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor
Nşemsi Nşemsi - okur@ilimdergisi.org
Ölümsüzler Fihristi -3-
Şah Veliyyullah Dehlevî, Harezmî, Cezerî, Kindî, Fahru'r-Razî...

İbrahim TÜRKAN - ibrahimbursevi1@gmail.com
Siirt Medreselerini Geziyorum (2)
Memduhiye Kuran Kursu, eski ve bilinen adıyla Şeyh Bedrettin Medresesinin tarihi, eğitim ve müfredat yönü...

Emre YAZICI - yazciemre@gmail.com
Sorularla Arapça Dil Problemleri
İlahiyat öğrencilerinin gerçek soru ve sorunlarıyla Arapça dil problemlerine kişisel çözümler...

Candemir DOĞAN - can.dogan@hotmail.com
Arapça Öğretmeninin Kişisel Nitelikleri (2)
Arapça öğretmeni hangi ahlakî vasıflarla mücehhez olmalı sorusu, serinin ikinci ve son yazısında cevap buluyor.

Aziz ENÇAKAR - encakaraziz@gmail.com
Yazma Eser Nasıl Bulunur?
Okuduğun Arapça kitabın mahtutasına hangi sitelerden nasıl ulaşırsın?

Asım Efendi - okur@ilimdergisi.org
Tercüme Atölyesi -3-
Ebrar Duran, Hatice Tekin ve Ercan Gündoğdu kardeşlerimizin kısa tercümelerini değerlendiriyoruz.

İsmail TÜRK - ismailturk2001@yahoo.com
Ignaz Goldziher
Oryantalizm Dersleri 2'de Oryantalizm'in en etkin ismi ele alınıyor.

Talha Hakan ALP - ebulbeka@gmail.com
Kelam Geleneğindeki Sofist İmajı Üzerine Bazı Mülahazalar
Kelam literatürüne yansıyan Sofist imajında bir ikircik durumu söz konusudur. Yazı bunu konu edinmektedir.

Emre GÜNDOĞDU - emregundogdu69@gmail.com
İHH Suriye Sorumlusu Erhan Yemelek ile Konuştuk
Bu sayımızda genel olarak Suriye’den ve orada yaptıkları hizmetlerden bilgi almak adına İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Suriye Sorumlusu Erhan Yemelek ile kısa söyleşi gerçekleştirdik.

Fatih YAZICI - fethullahyazici@gmail.com
İslamiyet Öncesi Dünya Tarihi
Avrupa'dan Çin'e İslam öncesi dünya devletleri ve inanç durumları...

Misafir Yazarlar -
Hılyetü’l-Evliyâ’dan Reçeteler - Nurullah KIŞLA
Selefin hikmet ve irfanıyla dolu Hılyetü’l-Evliyâ’dan kalp hastalıkları tedavileri...

Adem ÖZÇELİK -
Kaç Tane İsferayînî ve Ebu Hayyân var?
Kaç Tane İsferayînî ve Ebu Hayyân var?

Abdullah KÜSKÜ - abdullahkusku87@gmail.com
Hanefi Mezhebi İmamlarının Kurucu Metinleri
Hanefi mezhebi fıkıh literatüründe Ebû Yusuf ve Muhammed bin Hasan eş-Şeybani’nin eserleri...

Muhammed YAZICI - eminkatip@hotmail.com
Tarihsel Süreçte İtikadî Mezhepler ve Eş’arî-Maturîdî Karşılaştırması
İslam tarihinde inanç akımlarının doğuşu ve akıl-vahiy arasındaki denge arayışı

Mustafa ALP - mustafamahmutalp@gmail.com
İlahiyatçının Yazı Kılavuzu
İlahiyat ve medrese okuyanlar, yarı akademik makaleyi hangi kaynakları kullanarak nasıl yazabilirler?

Musa SANCAK - musasancak@gmail.com
Mübtedîlere Klasik Okumaları
Kadim metin tahlillerinin ilk bölümünü, Hanefî usulünün bütün konularının havi en eski kitaplarından biri olan el-Fusûl fi’l-Usûl ile başlatıyoruz.

Murat UÇAR - okur@ilimdergisi.org
Muhâdarâtü’l-Üdebâ’yı Tadından Yedirmeyen 7 Sebep
Rağıb Isfehânî'nin eserini, diğer muhâdarât veya mecalis kitapları arasından temayüz ettiren 7 sebep...