• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor
Nşemsi Nşemsi - okur@ilimdergisi.org
Ölümsüzler Fihristi
Maverdî, Zemahşerî, S'alebî, İbni Sinâ, İbni Arabî...

Asım Efendi - okur@ilimdergisi.org
Tercüme Atölyesi
Dört örnek metin tercüme üzerinden Arapça çevirinin püf noktaları...

Aziz ENÇAKAR - encakaraziz@gmail.com
Belağat İlmi Üzerine
Dârul İlim İslami İlimler Merkezi 4. sınıf öğrencileri kasım ayında el-Belâgatu’l-Vâdıha kitabını bitirdiler. Dersi veren Aziz Ençakar hocamıza belağat ilminin kilometre taşı simaları ve kitapları üzerinden sorular sorduk. Cevapları paylaşıyoruz.

Emre YAZICI - yazciemre@gmail.com
Pratik Arapça İçin 7 Öneri
Okuma, yazma ve konuşma becerileri açısından Arapçayı geliştirmenin püf noktaları...

İsmail TÜRK - ismailturk2001@yahoo.com
Oryantalizm Dersleri (1)
Batı'da İslamiyat çalışmalarının başlangıcı

Talha Hakan ALP - ebulbeka@gmail.com
Kelam Geleneğindeki Sofist İmajı Üzerine Bazı Mülahazalar
Kelam literatürüne yansıyan Sofist imajında bir ikircik durumu söz konusudur. Yazı bunu konu edinmektedir.

Candemir DOĞAN - can.dogan@hotmail.com
Arapça Öğrenimini Sinsice Kuşatan Müzmin Problem; Ölçme ve Değerlendirme Yokluğu
Günümüz Arapça öğretiminin başarısızlık sebebi ölçme ve değerlendirme sisteminin yok hükümlü zayıflığıdır. Çünkü doğru ve hakça ölçülemeyen bir Arapça öğreniminin varlığından, varlığı olmayan bir öğrenimin de başarısından asla söz edilemez.

İbrahim TÜRKAN - ibrahimbursevi1@gmail.com
Sadru’ş-Şeria Eğitim Merkezi
Yaşayan Medreselerin bu sayı konuğu Burak Kızıldaş hoca, Sadru’ş-Şeria Eğitim Merkezini anlattı

Emre GÜNDOĞDU - emregundogdu69@gmail.com
Seçme Tefsir Kitaplığı
Seri olarak kaleme alınacak ilim kitaplığına tefsir ilmiyle başlıyoruz. Bu başlık altında tefsir yazımının farklı türlerinde öne çıkan beş kitabı ele alacağız.

Fatih YAZICI - fethullahyazici@gmail.com
İslamiyet Öncesi Dünya Tarihi
Avrupa'dan Çin'e İslam öncesi dünya devletleri ve inanç durumları...

Misafir Yazarlar -
Hılfu’l-Fudul’ün Kısa Öyküsü - Nurullah Kışla
İslam öncesi örnek bir kuruluş olarak Hılfu’l-Fudul’un kısa öyküsü. Kaynaklar ışığında öncesi ve sonrasına dair rivayetler...

Adem ÖZÇELİK -
Fahrurrazî’den Uygulamalı Münazara Dersleri
Münâzarâtu Fahruddîn er-Razî fî Bilâdi Maverâinnehr kitabını okurken ilmî tartışma için çıkardığım dersler.

Abdullah KÜSKÜ - abdullahkusku87@gmail.com
Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
Abdullah Küskü hocanın Mecelle Hatime programı için hazırladığı sunum metnidir. İki yılı aşkın süredir devam ettirdiği Mecelle derslerini geçen ay tamamlamıştır.

Muhammed YAZICI - eminkatip@hotmail.com
Beş Soruda Güzel Ahlak
Güzel ahlakın İslam alimlerince tarifinden toplumsal ilerleme ahlakına birçok konu bu söyleşide

Mustafa ALP - mustafamahmutalp@gmail.com
İlahiyatçının İnternet Kılavuzu
İslami ilimlerde Arapça web kaynakları

Murat UÇAR - okur@ilimdergisi.org
Karâfî’nin el-Furûk’unu Döne Döne Okumak İçin 8 Sebep
Müzakere edelim abile köşesi bu sayı meşhur Malikî usulcüsü Karâfî'nin el-Furuk kitabını mercek altına alıyor.