• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor
Nşemsi Nşemsi - okur@ilimdergisi.org
Ölümsüzler Fihristi 2
GAZALİ, BİRÛNİ, İBNİ HALDUN, İBNİ HACER, FARABİ

İsmail TÜRK - ismailturk2001@yahoo.com
Ignaz Goldziher
Oryantalizm Dersleri 2'de Oryantalizm'in en etkin ismi ele alınıyor.

İbrahim TÜRKAN - ibrahimbursevi1@gmail.com
Siirt Medreselerini Geziyorum (1)
Yaşayan Medreselerde bu kez Siirt'teki iki medreseyi; Hüseyin Basreti ve Basret Kuran kurslarını tanıtacağız

Emre YAZICI - yazciemre@gmail.com
Arapça Nasıl Öğrenilmez?
Arapça öğrenmenin önündeki 5 engel

Candemir DOĞAN - can.dogan@hotmail.com
Arapça Öğretmeninin Kişisel Nitelikleri
İdeal Arapça öğretmeninde bulunması gereken 12 özellik...

Aziz ENÇAKAR - encakaraziz@gmail.com
Müellifi Meçhul Bir Yazma Eserin Hikâyesi
Mahtûta Tedkiklerinde bu sayı farklı müellife nisbet edilen bir nüsha araştırmalar sonucu tashih ediliyor

Asım Efendi - okur@ilimdergisi.org
Tercüme Atölyesi
Atölyenin 2. kısmında bu kez 3 örnek metin tercümesi değerlendiriliyor.

Talha Hakan ALP - ebulbeka@gmail.com
Kelam Geleneğindeki Sofist İmajı Üzerine Bazı Mülahazalar
Kelam literatürüne yansıyan Sofist imajında bir ikircik durumu söz konusudur. Yazı bunu konu edinmektedir.

Emre GÜNDOĞDU - emregundogdu69@gmail.com
Seçme Tefsir Kitaplığı
Seri olarak kaleme alınacak ilim kitaplığına tefsir ilmiyle başlıyoruz. Bu başlık altında tefsir yazımının farklı türlerinde öne çıkan beş kitabı ele alacağız.

Fatih YAZICI - fethullahyazici@gmail.com
İslamiyet Öncesi Dünya Tarihi
Avrupa'dan Çin'e İslam öncesi dünya devletleri ve inanç durumları...

Misafir Yazarlar -
Eş‘arîlik-Mâturîdilik İhtilafına İlişkin Bazı Notlar - Enes ER
Maturidi ve Eşari mezhepleri arasında öne çıkan ihtilaflı konuları Arş. Gör. Enes Er yazdı.

Adem ÖZÇELİK -
Bâkıllânî İçin Ne Dediler?
Kim Kim İçin Ne Dedi köşesi Eş’arî kelamı ve Malikî usulünün kilit ismi Bâkıllânî ile başlıyor.

Abdullah KÜSKÜ - abdullahkusku87@gmail.com
Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
Abdullah Küskü hocanın Mecelle Hatime programı için hazırladığı sunum metnidir. İki yılı aşkın süredir devam ettirdiği Mecelle derslerini geçen ay tamamlamıştır.

Muhammed YAZICI - eminkatip@hotmail.com
Tarihsel Süreçte İtikadî Mezhepler ve Eş’arî-Maturîdî Karşılaştırması
İslam tarihinde inanç akımlarının doğuşu ve akıl-vahiy arasındaki denge arayışı

Mustafa ALP - mustafamahmutalp@gmail.com
Maturîdî ve Eş’arî Literatürüne Giriş
Ehl-i sünnetin iki ana kolunun kurucu şahsiyetlerine, öne çıkan hususiyetlerine ve aralarındaki ihtilaflara dair mukaddime...

Musa SANCAK - musasancak@gmail.com
Kelam Müfredatına Alternatif Bir Kaç Mâturîdî ve Eş’arî Eseri
Kelam ilminde ders olarak okunabilecek alternatif 8 kitap

Murat UÇAR - okur@ilimdergisi.org
Hatip el-Bağdadî Tâlibe Nasihat Ediyor
Özelde hadis ehli, umumda tüm ilim ve irfan talipleri için Hatip el-Bağdadî'nin Nasîhatü Ehli’l-Hadis adlı risalesinden özet-tercüme nasihatler...