• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor
Mazhar OĞULPINAR - mazharogulpinar@gmail.com
Sıfatü’s-Safve’den Rota Bilgileri
Vehb b. Münebbih'ten Seriyy es-Sekatî'ye yola dair işaretler...

Nşemsi Nşemsi - okur@ilimdergisi.org
Ölümsüzler Fihristi -4-
İbn-i Kesir, Nesefi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Bacce

Candemir DOĞAN - can.dogan@hotmail.com
Arapça Öğretmeni Mesleki Liyakat Bilgisi (1)
Bu ve sonraki yazılarda Arapça öğretmeninin lisans eğitimiyle kazandığı mesleki müktesebatın niteliği, birikim ve uygulama liyakatini ölçen akredite kıstasları belirlenmeye çalışılacaktır.

Asım Efendi - okur@ilimdergisi.org
Tercüme Atölyesi - 4 -
Bu sayı üç kısa tercümenin analizi yapılmaktadır.

İbrahim TÜRKAN - ibrahimbursevi1@gmail.com
Siirt Medreselerini Geziyorum -3-
Yaşayan medreselerde bu sayı Tillo Kuran Kursu (Molla Burhan Medresesi) yer alıyor...

Hüseyin Çip - meryem.27zeynep@gmail.com
Ebu Hanife'nin Vasiyeti Üzerinden Ehl-i Sünnetin İtikat Esasları
Mezhepte imamımız olan Ebu Hanife efendimizin inanç (tevhid) bağlamındaki bu nasihatinin hem post modern anlayışına sahip bidat ehline, hem de kendilerini selef diye isimlendiren kardeşlerimize bir nasihat olmasını temenni ediyorum.

Feyzullah Tat - feyzullah.61@hotmail.com
المقابلة في مكتبة المخطوطات الاسلامية مع الدكتور محمود البيروتي
المقابلة الصحفية حول مكتبة المخطوطات الاسلامية مع الدكتور محمود البيروتي

Emre YAZICI - yazciemre@gmail.com
Sorularla Arapça Dil Problemleri
İlahiyat öğrencilerinin gerçek soru ve sorunlarıyla Arapça dil problemlerine kişisel çözümler...

Aziz ENÇAKAR - encakaraziz@gmail.com
Yazma Eser Nasıl Bulunur?
Okuduğun Arapça kitabın mahtutasına hangi sitelerden nasıl ulaşırsın?

İsmail TÜRK - ismailturk2001@yahoo.com
Ignaz Goldziher
Oryantalizm Dersleri 2'de Oryantalizm'in en etkin ismi ele alınıyor.

Talha Hakan ALP - ebulbeka@gmail.com
Kelam Geleneğindeki Sofist İmajı Üzerine Bazı Mülahazalar
Kelam literatürüne yansıyan Sofist imajında bir ikircik durumu söz konusudur. Yazı bunu konu edinmektedir.

Emre GÜNDOĞDU - emregundogdu69@gmail.com
İHH Suriye Sorumlusu Erhan Yemelek ile Konuştuk
Bu sayımızda genel olarak Suriye’den ve orada yaptıkları hizmetlerden bilgi almak adına İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Suriye Sorumlusu Erhan Yemelek ile kısa söyleşi gerçekleştirdik.

Fatih YAZICI - fethullahyazici@gmail.com
İslamiyet Öncesi Dünya Tarihi
Avrupa'dan Çin'e İslam öncesi dünya devletleri ve inanç durumları...

Misafir Yazarlar -
Yazma Eser Tercümeleri Ne Kadar Düzgün? - Molla Kasım
İlyas Çelebi ve Mahmut Çınar tarafından çevrilen ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından yayınlanan Tavâli’u’l-Envâr (Kelam Metafiziği) kitabının tercümesi inceleniyor.

Adem ÖZÇELİK -
Abdusselam Harun
Yazılı İslam hazinesinin 20. yüzyıldaki bu gizli kahramanlarını anlatmaya Abdusselam Muhammed Harun merhumla başlıyoruz.

Abdullah KÜSKÜ - abdullahkusku87@gmail.com
Hanefi Mezhebi İmamlarının Kurucu Metinleri
Hanefi mezhebi fıkıh literatüründe Ebû Yusuf ve Muhammed bin Hasan eş-Şeybani’nin eserleri...

Muhammed YAZICI - eminkatip@hotmail.com
Nebevî Hicreti Yeniden Düşünmek
Bugüne kadar sadece ilahî mevhibe ve kulu aşan hikmetlerle örülü şekilde okuya geldiğimiz nebevî hicreti bu kez farklı boyuttan ele alıyoruz.

Mustafa ALP - mustafamahmutalp@gmail.com
Ah O Kitap Kenarları
Kitap sayfalarına sinen talebelik hatıraları, hatıralardaki kitaplar...

Musa SANCAK - musasancak@gmail.com
Mübtedîlere Klasik Okumaları -2-
Bu sayı Fahreddin er-Râzî'nin kelam eseri el-Muhassal'den bir bölüm tahlil edilecektir.

Murat UÇAR - okur@ilimdergisi.org
Sebeb-i Telif
Kitapların yazılış hikayeleri serisine Hafız Iraki'nin Tarhu't-Tesrib kitabı ile başlıyoruz.