• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor
Adem ÖZÇELİK
Abdusselam Harun
08/07/2019
İlim Dergisi 36. sayı Haziran Temmuz 2019

Arap Edebî Neşriyatının 20. Yüzyıldaki Kâşifi: Abdusselam Harun   •   Yüzbinlerce eserlik Arap-İslam kütüphanesini bize miras bıraktıkları için âlimlerimize her daim şükran duyuyoruz; lakin en az müellifler kadar ilmi mesai sarfettikleri halde yeterli takdiri görmeyen bazı şahsiyetler var: Muhakkikler… Kimi eserleri ilk kez tenkitli neşirle ilim dünyasına kazandıran, titiz dipnotlarla adeta kitabın içinde yeni bir kitap yazan, metinlere kattıkları zenginliklerin çoğu kez yazarın hanesine yazılacağını bile bile uzun ve yorucu mesaiden imtina etmeyen emek işçileri onlar… Yazılı İslam hazinesinin 20. yüzyıldaki bu gizli kahramanlarını anlatmaya Abdusselam Muhammed Harun merhumla başlıyoruz. Gelin, tahkik-telif 120 eseriyle kadim Arabiyât hazinesini bize açan üstadı yakından tanıyalım.

   •   İskenderiye’de 1909 yılında doğan Abdusselam Harun, ilim meclislerinden, şerî mahkemelerden seçkin isimlerin bulunduğu bir aile ortamında büyür. Baba tarafı ve kardeşleri telifleri olan âlimlerdir. Baba ocağında, Ezher ve Dâru’l-Ulûm’da aldığı ahlakî, edebî ve ilmî eğitimlerden sonra İskenderiye Üniversitesinde müderrislikten Kahire Arap Dil Kurumu üyeliğine çeşitli hizmetlerde bulunur ve klasik Arapça kaynakların neşrinde şöhreti gün be gün yayılır.  
   •   Abdusselam Harun’un tahkik ve telif gayretleri henüz on altı yaşındayken Metn u Ebi’ş-Şucâ’a yaptığı tashih ve düzenleme çalışmasıyla başlar. Hizânetü’l-Edeb tahkikini dört cüze tamamladığında henüz Dâru’l-Ulûm’da öğrencidir. Neredeyse her yılı yeni bir kitap üzerine yaptığı tahkik ve tedkik çalışmasıyla geçen üstadın hususen Cahız külliyatına, nahiv eserlerine, mucemlere, tarih teliflerine ve edebî klasiklere sunduğu katkı, ilim dünyası için çok önemlidir. Mekâyîsü’l-Luğa’yı 6 cüzde, Sıhâhu’l-Arabiyye’yi 6 ciltte, Kitâbü’l-Hayevân’ı 8 ciltte, Sibeveyh’in kitabını 5 cüzde mukaddime, fihrist, nüsha karşılaştırması ve tahkikle yayına hazırlaması ne kadar müdekkik ve mütebahhir bir ilim adamı olduğunu gösterir.
   •   Abdusselam Harun sadece klasik Arap literatürüne pratik katkılar sunmakla kalmamış, Tahkîku’n-Nusûs ve Neşruhâ eseriyle edisyon kritikli kitap yayınının teorik temellerini atmış, sahanın problemlerine çözüm getirmiştir. Söz konusu eser, alanında Arapça ilk kitap olma özelliğini taşır. Tahkik çalışmaları yanında müstakil telifleri, kitap tahlilleri, detaylı fihristleri ve tehzib çalışmaları mevcuttur. İlim hayatı boyunca birçok önemli ödül almış, 80’nin üzerinde mastır ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır.  
   •   1988 yılında vefat ettiğinde muallim, müellif ve muhakkik olarak sonraki kuşaklara asla ödeyemeyecekleri bir minnet borcu bırakır üstad Abdusselam Harun. Sa’yı meşkur, ecri mebzul olsun…
 
   •   Gelecek sayı: Muhammed Muhyiddin Abdulhamid

 

 

 119 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Kaç Tane İsferayînî ve Ebu Hayyân var? - 01/05/2019
Kaç Tane İsferayînî ve Ebu Hayyân var?
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin Kavramsal Öyküsü - 29/04/2019
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat gerek ilgili hadislerde gerek ilk dönem alimleri nazarında ne anlama geliyordu?
Bâkıllânî İçin Ne Dediler? - 25/02/2019
Kim Kim İçin Ne Dedi köşesi Eş’arî kelamı ve Malikî usulünün kilit ismi Bâkıllânî ile başlıyor.
Fahrurrazî’den Uygulamalı Münazara Dersleri - 02/01/2019
Münâzarâtu Fahruddîn er-Razî fî Bilâdi Maverâinnehr kitabını okurken ilmî tartışma için çıkardığım dersler.
Alimlerden Arapça-Türkçe Sözler - 02/11/2018
İslam alimlerinin eserlerinden hayat rehberi niteliğinde özlü sözler...
Çevresel Tükenişin Küresel Sinyalleri - 22/07/2018
Son yüzyılda nüfusu önceki birkaç milyon yıldan daha fazla artan ve ekonomisi yedi kat büyüyen dünyanın kısa çevresel analizi
Masonluğun Dünü ve Bugünü - 05/06/2018
Tapınakçılardan günümüz ideolojilerine masonluk
Vahyin İzinde Yönetim Bilinci - 25/04/2018
Ayetler ve hadisler eşliğinde ideal yöneticinin vasıfları...